Privacyverklaring

Computim verzamelt alleen de informatie die de klant aan ons ter beschikking stelt, door middel van formulieren op onze website, mondelinge communicatie, door de klant toegezonden documenten of door de klant toegezonden e-mail berichten.

Deze gegevens bestaan bij het aangaan van een inschrijving/ aangaan van eeen abonnement uit:

 • Naam, Adres, Woonplaats ( De NAW gegevens)
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Bankrekening voor het betalen via automatische incasso
 • Geslacht en geboortedatum (niet verplicht)
 • Bij zakelijke telefonie en/of internet zal ook om een kopie K.v.K gevraagd worden en een kopie paspoort waarbij pasfoto en BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt (KopieID APP van de overheid kan hiervoor gebruikt worden.)

Bij gebruik van de diensten van Computim worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Accountnaam (inlognaam), IP-adres(sen), e-mailadres(sen), telefoonnummers.
 • MAC-adres(sen) van randapparatuur zoals modem, VoIP toestel
 • Logbestanden van de internetverbinding, e-mailverkeer, telefonieverkeer
 • Noties en opnames van gesprekken van mensen die contact opnemen met Computim
 • Webstatistieken over bezoek aan de website van Computim doormiddel van Google Analystics

 

Computim kiest voor elektronische opslag, wanneer het gaat om informatie over de klant. Afhankelijk van de relevantie van de gegevens slaat Computim ook klantgegevens fysiek op.

Maakt Computim gebruik van diensten van andere bedrijven?

Ja, Computim maakt gebruik van diensten van andere bedrijven voor het leveren van sommige diensten als Telefonie (VoIP), internetverbindingen, domeinnaam registratie en een incassobureau bij het ontstaan van achterstallige betalingen van een bedrijf. Deze bedrijven voldoen ook aan de eisen van de privacy verklaring zoals nu bij de wet wordt gesteld.

Waarvoor gebruikt Computim de gegevens van hun klanten?

Computim gebruikt de gegevens van hun klanten tijdens mondelinge en/of schriftelijke communicatie met de klant. Tevens worden de gegevens van de klant gebruikt voor administratieve doeleinden. Computim stelt geen informatie van hun klanten ter beschikking aan derden.

Hierop volgen enkele uitzonderingen, namelijk:

 • Wettelijk verplichte openbaarmaking: Hier gaat het om situaties waarin Computim wettelijk verplicht is om de gegevens van hun klant openbaar te maken, bijvoorbeeld in het geval van een dagvaarding.

Briefgeheim

Computim hanteert en respecteert briefgeheim met betrekking tot de persoonlijke e-mail berichten van hun klanten.

Wetgeving

Sinds december 1998 is in Nederland de nieuwe Telecommunicatiewet van kracht, waardoor het aftappen van internet door politie, Justitie en inlichtingendienst, onder voorwaarden, wettelijk mogelijk is.

 

© 2018 Computim. All rights reserved.

Click Me